Zasady zakupów i płatności

[1] Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o. — dalej zwane Wydawnictwem — jest zarejestrowane pod numerem KRS 0000055228.   Pełne dane adresowe:

   
  Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.
  ul. Garncarska 32
  04-886 Warszawa
  tel. 22 615 28 60

  e-mail: tedeum@tedeum.pl
  https://www.tedeum.pl/

  numer konta bankowego:
  86 1600 1462 1880 9362 3000 0001
  
  Przy płatności z zagranicy:
  SWIFT: PPABPLPKXXX
  IBAN: PL 86 1600 1462 1880 9362 3000 0001

  NIP 952-17-15-290
  REGON 012926432

  Sklep czynny w godzinach: 8:00 - 18:00

[2] Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

[3] Ilekroć w katalogu mowa jest o:

 1. cenie — należy przez to rozumieć wyrażoną w złotych kwotę za sprzedaż pozycji katalogowej lub sumę kwot za sprzedaż pozycji katalogowych;
 2. konsumencie — należy przez to rozumieć każdy podmiot, który zgłosi ofertę zakupu pozycji katalogowej;
 3. należności — należy przez to rozumieć wyrażoną w złotych sumę ceny oraz porto;
 4. ofercie — należy przez to rozumieć złożoną przez konsumenta stanowczą propozycję zawarcia umowy sprzedaży przez Wydawnictwo, zawierającą:
  1. liczbę i rodzaj pozycji katalogowej lub pozycji katalogowych,
  2. akceptację ceny,
  3. dane (osobowe lub nazwę) konsumenta,
  4. adres, pod który zamówienie ma być dostarczone;
 5. porto — należy przez to rozumieć wyrażoną w złotych kwotę opłaty za przesyłkę;
 6. przesyłce — należy przez to rozumieć pozycje katalogową lub pozycje katalogowe, stanowiące realizację zamówienia przez Wydawnictwo;
 7. przewoźniku — należy przez to rozumieć podmiot, za pomocą którego pozycja katalogowa lub pozycje katalogowe mają zostać dostarczone na adres wynikający z oferty;
 8. zamówieniu — należy przez to rozumieć ofertę zaakceptowaną przez Wydawnictwo.

[4] Podane w katalogu ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

[5] Dostawa jest realizowana za pośrednictwem InPost S. A. oraz Poczty Polskiej S. A. w przypadku wysyłek zagranicznych.

[6] Do ceny należy doliczyć porto (tj. koszty wysyłki) według następujących zasad:

InPost Paczkomat Paczka Ekonomiczna
(wydłużony czas realizacji zamówienia - patrz pkt 8 tego regulaminu)

 
Przedpłata                                                                          
9,99 zł      

InPost Paczkomat 24/7

 
Przedpłata                                                                                                Za pobraniem         
13 zł + 2 zł  

InPost Kurier

Przedpłata                                                                       Za pobraniem
14 zł + 2 zł

[7] Darmowa wysyłka na terenie Polski od 200 zł.

[8] Czas realizacji dostawy przesyłek to 1-2 dni robocze (InPost Paczkomat® 24/7, InPost Kurier) oraz 3-4 dni robocze (InPost Paczkomat® Paczka Ekonomiczna). Czas realizacji dostawy należy liczyć od momentu wydania paczki kurierowi, a nie od momentu złożenia zamówienia.

[9] Zryczałtowany koszt wysyłki zagranicznej dla paczek do 2 kg to odpowiednio 40, 60 i 66 zł (zależnie od strefy), zaś od 2 do 10 kg wynosi odpowiednio 55, 98 i 112 zł (zależnie od strefy). Z kolei koszt przesyłki lotniczej do Australii to koszt 150 zł (0-2 kg), 280 zł (2-5 kg) oraz 485 zł (5-10 kg). W przypadku wysyłek zagranicznych nie ma możliwości płacenia przy odbiorze.

[10] Zastrzegamy sobie prawo do indywidualnego wyliczenia kosztów wysyłki przesyłek wielkogabarytowych.

[11] W przypadku podania nieprecyzyjnego adresu dostawy konsument będzie obciążony kosztami transportu zwróconej paczki oraz ewentualnego powtórnego nadania.

[12] Po upływie 7 dni od złożenia zamówienia z opcją odbioru osobistego w przypadku braku jego opłacenia zastrzegamy sobie prawo do jego anulowania.

[13] Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

[14] Konsument ma również prawo zareklamować zakupiony towar w terminie 14 dni, przesyłając niezbędne do tego celu informacje tj. imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, pełną nazwę produktu, opis wady wraz z datą zakupu i paragonem lub fakturą (wystarczy przesłać skan lub zdjęcie). Konsument zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Najczęściej wymieniamy reklamowany produkt na nowy lub jeśli nie jest to możliwe, na inny w podobnej cenie. Reklamację należy zgłosić na adres: tedeum@tedeum.pl

[15] Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje zakupu prasy (tzn. aktualnego i przyszłych numerów Zawsze wierni oraz innych periodyków).

[16] Konsumentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy subskrypcji Zawsze wierni przy zachowaniu  dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia.

[17] Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

[18] Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny bez uprzedniego powiadomienia.

[19] Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.

Życzymy udanych zakupów
Zespół Te Deum